Kas yra „alumnas“?

Lot. alumnus – „auklėtinis, mokinys", žodis kilęs iš veiksmažodžio alere – „puoselėti“.
Jėzuitų gimnazijos alumnas yra kiekvienas jėzuitų gimnaziją baigęs moksleivis, išugdytas pagal jėzuitiškojo auklėjimo tradicijas.

Koks yra alumnas?

  • besigilinantis ir stiprinantis ryšį su Dievu, sugebantis įžvelgti Jo pėdsaką apmąstydamas savo patirtį,
  • besididžiuojantis tuo, kad priklauso jėzuitų gimnazijos bendruomenei, gerbia jos vertybes ir savo mokytojus,
  • linksmas, draugiškas, pasitikintis savimi, turintis humoro jausmą ir žinantis, kokių Dievas jam yra davęs dovanų, jaučiantis poreikį realizuoti save darant gera,
  • pilnas tarnavimo dvasios ir pasirengęs dalintis savo talentais su kitais, ypač su labiausiai stokojančiais,
  • besistengiantis vis geriau suprasti, kas yra Kristus, ir vis giliau patirti savo tikėjimą,
  • gerai pasiruošęs rasti savo vietą platesnėje visuomenėje, nepasiduodantis prestižo siekiui ar savanaudiškoms ambicijoms ir žinantis, kuo gali prisidėti prie bendro gėrio,
  • pasiryžęs visose gyvenimo aplinkybėse paklausti: „Ką dar galiu padaryti? Kuo dar galiu padėti?“

 

Alumnai vadovaujasi šiais Ignaco Lojolos šūkiais:

En todo amar y servir! — Visus (vìsa) mylėti, visiems tarnauti!

Magis — Daugiau

Ad Maiorem Dei Gloriam — Didesnei Dievo garbei

 

Herbas

Iš kur jis? Kodėl jis toks?

Lojolų vardas kilęs iš ispaniškų žodžių Lobo-y-olla (vilkas ir katilas). Herbas - du vilkai aplink katilą (reiškiantys dosnumą) ir septynios raudonos linijos auksiniame fone - simbolizuoja Lojolų ir Onaz šeimų sąjungą (santuoką), įvykusią 1261 m.
Šį herbą iki šių laikų naudoja įvairios su jėzuitais susijusios organizacijos - mokyklos, alumnų ir kitos organizacijos. Kartais vietoje šeimų vardų ant herbo užrašomas jėzuitų šūkis „Ad Majorem Dei Gloriam“ - Didesnei Dievo garbei.

Loyola HS Coat of Arms.jpg

 

Jėzuitai Centrinėje Europoje

ECJA logo

WUJA logo

Jesuit Network

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija