Istorija

Svarbiausios datos Lietuvos jėzuitų alumnų istorijoje

1956 - Ispanijoje įkurta Pasaulinė jėzuitų alumnų sąjunga,
1996 - pirmą kartą susitiko Kauno jėzuitų alumnai,
2000 - įkurta Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnų organizacija (vėliau pervadinta į VJAA),
2002 - įkurta Kauno jėzuitų gimnazijos alumnų organizacija
2003 vasario 24 d. - įkurta Lietuvos jėzuitų alumnų federacija.
2003 balandžio 27 d. - LJAF tapo Pasaulio jėzuitų alumnų sąjungos nare.

Dalyvavimas tarptautiniuose jėzuitų alumnų suvažiavimuose

2010 metai Antverpenas
Kovo 5 – 7 dienomis Antverpene (Belgija) vyko pirmoji 2010 metų jėzuitų alumnų konferencija. Joje viešėjo ir pasaulio jėzuitų alumnų prezidentas bei jėzuitų alumnų atstovai iš Afrikos. Konferencija, kaip įprasta, prasidėjo dvasiniais skaitymais, vėliau vyko kelios darbo sesijos, kurių metu diskutuota įvairiais alumnams aktualiais klausimais. 
Svarstėme naują alumno koncepciją, į sąvoką įtraukiančią ir žmones, nebaigusius jėzuitiškų ugdymo institucijų, bet dvasiškai artimus jėzuitiškai pasaulėžiūrai ir ignaciškoms vertybėms. Paprasčiau toks požiūris įvardijamas „Alumnai ir draugai“. Tokiu būdu alumnų bendruomenės tampa atviresnės, tačiau kyla grėsmė prarasti savitumą įtraukus per daug žmonių „iš išorės“. Visgi, jėzuitų bendruomenės visame pasaulyje skatinamos taikyti naująją koncepciją ir įtraukti į savo veiklą draugus ir artimuosius. 
Didelis dėmesys buvo skirtas situacijai Afrikoje — ne vien tik problemoms, bet ir jų sprendimo būdams surasti. Kiekviena federacija gavo „namų darbus“ susisiekti su kokia nors Afrikos organizacija ir iki susitikimo spalį sutarti, kuo galėtų padėti tai organizacijai. Afrikos jėzuitų alumnų atstovai tryško optimizmu ir ragino nebijoti pasipriešinti korupcijai, blogiui, melui ir pykčiui kasdieniniame gyvenime. Pabrėžta, jog alumnams reikia dirbti su jau įkurtomis grupėmis, o ne steigti naujas grupes. Taip pat pasidžiaugta jau vykstančiais projektais visame pasaulyje, operatyvia alumnų pagalba per žemės drebėjimus Čilėje ir Haityje nukentėjusiems žmonėms. Tarptautinė jėzuitų alumnų misija — vykdyti teisingumo politiką, skatinti socialinę atsakomybę, tačiau kiekviena valstybė, kiekvienas alumnas turi turėti ir savo asmeninę viziją ir misiją. Privalome savo gyvenimu rodyti žmogiškumo ir teisingumo pavyzdį. „It‘s not the corruption of the wallet — it‘s the corruption of the mind that matters.“
Kalbėta apie krikščionių santykius su kitų religijų atstovais ir naują praktiką — maldą kartu su jais, kai vienoje vietoje susirenka daug įvairių religijų atstovų ir meldžiasi kiekvienas pagal savo tikėjimą. Malda ne „tarp kitų“, bet „su kitais“.
Jaunieji alumnai atskirame posėdyje, įkvėpti sesijos metu išsakytų minčių, nutarė organizuoti savanoriavimo projektus kasmet prieš įvairius kongresus ir konferencijas ir įsteigti ignaciškos savanorystės tinklą/bendruomenę, kuri teiktų informaciją apie jau egzistuojančias savanoriavimo galimybes. Taip pat aptarti organizaciniai Europos alumnų jaunimo (iki 30 metų arba „jauni širdyje“) futbolo čempionato Gdynioje klausimai. 
Alumnai taip pat dalyvavo priėmime miesto rotušėje, susipažino su Antverpeno kultūriniu paveldu, dalyvavo Mišiose jėzuitų bažnyčioje, daug bendravo ir smagiai leido laiką bendraminčių būryje. Kita konferencija — spalio 24-26 dienomis Maltoje.

Indrė Gubinaitė


2009 metų Europos jėzuitų alumnų konfederacijos susitikimas Ciuriche

2009 m. spalio 16-18 dienomis Ciuriche, vadinamame Šveicarijos mokslo ir finansų centru, posėdžiavo ir bendravo Europos jėzuitų alumnų bendruomenės atstovai.
Pirmąją dieną viešnagė prasidėjo įdomiomis ekskursijomis po miestą. Visi, ir jau nuo seno pažįstami, ir tik pirmąkart dalyvaujantys alumnai, turėjo progą pabendrauti plaukdami laivu ir besigrožėdami vaizdingais Ciuricho ežero krantais. Vėl atsidūrę sausumoje, šmaikštaus ekskursijos vadovo buvo vedižiojami siauromis miesto gatvėmis ir supažindinti su svarbiausiais kultūriniais objektais. Nedidelis miestas išlaikęs senovės dvasią — čia beveik nematyti stūksančių dangoraižių, horizontą puošia iškilūs bažnyčių bokštai.
Ekskursija pasibaigia pačioje senamiesčio širdyje ir vakarėjant dalyviai dar turi laiko savarnkiškai patyrinėti miestą pakeliui į jėzuitų namus AKI, kur juos svatingai pasitinka Šveicarijos alumnų prezidentas Chris Thurliman, kuris, taręs pasveikinimo žodį, pakviečia visus vakarieniauti į netoliese esantį, tradiciniais šveicarų motyvais papuoštą restoranėlį. Jaunieji alumnai, kurių yra apie dešimt, susėda už vieno stalo ir linksmai praleidžia vakarą prisimindami dienos įspūdžius bei pasakodami apie save, savo šalis ir patirtį besimokant jėzuitų gimnazijose. Nemažai jaunimo atstovų vasarą dalyvavo pasauliniame kongrese Afrikoje ir dalinasi mintimis apie savo potyrius.
Susitikimas baigiasi sekmadienį popiet nuoširdžia padėka organizatoriams bei šiltais atsisveikinimais. Tačiau niekas per daug neliūdi, nes žino, jog vis po kelių mėnesių, kovo 5-7 dienomis turės galimybę vėl susitikti Belgijoje, Antverpeno mieste.
Antrąją susitikimo dieną, prasideda intensyvus darbas, kuris tęsiamas ir kitą diena. Pirmąją darbo sesiją pradeda dabartinis europos alumnų federacijos prezidentas Frank Judo (Belgija), kuris teigia, jog „norint priimti ir įgyvendinti sprendimus, reikia turėti tobulą orgaizaciją ir palaikyti ryšį su dvasine jos puse“. Dalyviai kviečiami pasiskirstyti į grupes ir susipažinti su dvasiniu tekstu, apie jį diskutuoti. 
Kitų darbo sesijų metu savo patirtimis dalijasi kongreso Burundyje dalyviai, atlikę praktiką įvairiose Afrikos misijose. Nutariama, kad pagalba ir bendradarbiavimas su Afrikos valstybėmis turėtų būtivienas iš Europos alumnų prioritetų. „Mes turime kažką daryti. Ir ne tik todėl, kad norime, o todėl, kad galime“,-teigė F.Judo. Suburiama 5 asmenų grupė, kuri nuo šiol bus atsakinga už rūpinimąsi naujais projektais Afrikoje. Vėliau dalyviai priima sprendimą 2011 metų kongresą rengti Vengrijoje. Taip pat svarstomi kiti aktualūs klausimai. Pirmoji posėdžiavimo diena baigiama Mišiomis ir bendru giedojimu. Vakare visi dalyviai nuotaikingai leidžia vakarą vakarieniaudami restoranėlyje miesto pakraštyje.Atskiras laikas darbo susitikimų metu skirtas jaunųjų alumnų posėdžiui, kuriam pirmininkauja Vengrijos alumnų atstovas Zoltan Alakszai. Daugiausia kalbama apie naujų narių pritraukimą į nacionalines asociacijas, 2011 metų liepos mėn. Vyksiantį Europos alumnų kongresą Vengrijoje, nutariama jam paruošti socialinę programą, panašią į Afrikos. Lenkijos atstovas Piotr Radwanski pristato Jaunųjų alumnų futbolo čempionato projektą (2010m. vasarą Gdynioje). Taip pat pritariama ilgalaikių veiklos planų būtinybei. Vėliau šiuos nutarimus entuziastiškai priima bendras susitikimas. 

Indrė Gubinaitė 

EJAC susitikimas Budapešte 2009 03 6-8d.

2009m. kovo 6-8 dienomis Vengrijoje (Budapešte) vyko Europos Jėzuitų alumnų konfederacijos susitikimas.  Jo metu šalių atstovai pasidalino federacijų naujienomis, buvo sprendžiami einamieji reikalai. Lietuvai atstovavo Lina Kasparaitytė (KJAA). Svarbiausia šio susitikimo naujiena- buvo išrinktas naujas EJAC prezidentas- Frank Judo (iš Belgijos), dvasinis vadovas- tėvas Luk Arts SJ (taip pat iš Belgijos). Na, o jaunimo viceprezidentu tapo Zoltan Alaksai (iš Vengrijos). Zoltan pakeitė lietuvę Nomedą Miselytę, kuri ir buvo subūrusi EJAC jaunimo grupę bei jai moderavo susitikimų metu. Naujajai komandai linkime sėkmės ir ryžto įgyvendinant užsibrėžtas idėjas.

Svarbiausias klausimas, kuriam buvo skirta daugiausia dėmesio, buvo Pasaulio Jėzuitų alumnų sąjungos kongresas Burundyje Bujumbure 2009m liepos mėn. Bernard Thompson (Pasaulio Jėzuitų alumnų Sąjungos (WUJA) prezidentas), Francois- Xavier Camenen ir tėvas Salembier labai skatino visas Europos alumnų federacijų ir asociacijų atstovus dalyvauti pasauliniame kongrese. Europos konfederacija užsibrėžė tikslą į kongresą surinkti 80 delegatų. Europos jaunieji jėzuitų alumnai organizuoja prieškongresinę 2 savaičių savanorystės programą Burundyje ir renka 8- 14 žmonių komandą. Savanoriavimas būtų su skurdžiai gyvenančiais Burundžio gyventojais. Stovykla organizuojama kartu su Jėzuitais, gyvenančiais Burundyje.

Susitikime ne tik rimtai diskutavome, dalyvavome ir Budapešto pažintinėje ekskursijoje. Šeštadienį vakarojome klausydamiesi klasikinių kūrinių, atliekamų orkestro ir solistų.

Šis susitikimas buvo tikrai produktyvus. Dėkojame vengrams už šiltą sutikimą ir nuoširdų rūpestį. 

Lina Kasparaitytė


2003 metų Europos konfederacijos susirinkimas Barselonoje 

Europos jėzuitų alumnų konfederacija kas pusę metų rengia šalių nacionalinių federacijų atstovų susirinkimus, kurie vadinami prezidentinėmis konferencijomis, nes jas šaukia Konfederacijos prezidentas. Kadangi praeitą rudenį Europos konfederacijos prezidentu buvo išrinktas ispanas José María Cabezudo, tai pirmasis susirinkimas po inauguracijos vyko Ispanijoje – Barselonoje. Jame dalyvavo ir trys šių metų vasario 24d. sukurtos Lietuvos jėzuitų alumnų federacijos atstovai: prezidentas Simonas Petrulis, sekretorė Nomeda Miselytė bei vienas viceprezidentų Martynas Lukoševičius.
Šios prezidentinės konferencijos darbas nebuvo itin įtemptas kaip praeitų metų rudenį Paryžiuje, kai vyko Konfederacijos prezidento rinkimai, tačiau spręsti tikrai visiems Europos alumnams svarbūs klausimai – numatytas ateities veiklos modelis bei apibrėžti jos tikslai. Nuo šiol veikla bus orientuota penkiomis kryptimis, iš kurių išskirtinas dalyvavimas švietimo veikloje, politinių, moralinių bei kitų visuomenei aktualių klausimų sprendime bei paties alumnų tinklo plėtimas ir jo tobulinimas. Susirinkime dalyvavę šalių federacijų atstovai pasidalino į darbo grupeles pagal atitinkamą veiklos kryptį, taip pat pageidauta, kad panašios darbo grupės būtų kuriamos ir pačiose šalyse (Lietuvoje taip pat bus vadovaujamasi šiuo modeliu).
Kaip įprasta tokiuose susirinkimuose, nepamirštami ir dvasiniai dalykai. Šiuo kartu visi dalyviai vyko į Manresą, miestelį kalnuose, kur Jėzuitų ordino įkūrėjas Šv. Ignacas parašė savo garsiąsias “Dvasines pratybas”. Toje vietoje, kur prieš daugelį amžių meldėsi, mąstė ir į save gilinosi Šv. Ignacas, buvo atlaikytos Šv. Mišios, susikaupta ir paprašyta Dievo palaimos tolimesnei visų alumnų veiklai. Viskas vyko kadaise buvusioje mažytėje oloje kalnuose, kur dabar įrengta įspūdinga šventovė ir rekolekcijų namai. Nors tai nebuvo kokia nors didžiulė katedra su daugybe dangų rėžiančių bokštų, tačiau Šv. Ignaco paliesta vieta man paliko neišdildomą jausmą - kad esi toje vietoje, kur kažkada lankėsi ir kūrė tas asmuo, kurio tiek daug pasekėjų atsiranda šiomis dienomis.
Po susirinkimo Lietuvos atstovai dar pasiliko porai dienų Barselonoje ir grožėjosi šiuo nepaprastu miestu bei jo nuostabiomis apylinkėmis. Ypač atmintyje pasiliko kelionė į Montserrat’ą – vienuolyną kalnuose už kokių 40-50km nuo Barselonos. Tai labai senas vienuolynas, apsuptas savotiškų formų vėjo nugludintų kalnų. Pakilus keltu pirmiausiai atsirandi prie bažnyčios, kurioje stovi Juodoji Mergelė Marija su Jėzumi – Katalonijos globėja, viena nedaugelio tokių išskirtinų skulptūrų Ispanijoje. Kiekvieną dieną čia gausu maldininkų, piligrimų ir turistų, kurie išvyksta sužavėti tiek šios vietos šventumo, tiek kalnų didybės.
Montserrat’as garsus ir kad jame lankėsi Šv. Ignacas. 1522m. jis atvykęs į Montserrat’ą apsisprendė dėl tolesnio gyvenimo būdo bei veiklos ir šioje vietoje paliko savo ginklus. Ir dabar bažnyčios kieme galima pamatyti pakankamai retą Šv. Ignaco skulptūrą – jį laikantį rankoje kalaviją, kurio rekonstrukcija saugoma taip pat Montserrat’o bažnyčioje.
Pakilus dar aukščiau, pasiekiama beveik kalnų viršūnė, nuo kurios atsiveria puikus vaizdas ir galima kažkur toli įžiūrėti Barseloną bei Viduržemio jūrą. Tai nuostabus vaizdas, kurį prisiminsime dar ilgai.

 Maltos Konferencija, 2001m. Spalio 31- Lapkričio 4d.d.

Kelionė į Pietus buvo tikrai maloni vien žinant, kad bus sutikti nauji, įdomūs žmonės, užmegztos naujos pažintys su pasaulio jėzuitų alumnais, taip Lietuvos jėzuitų bendruomenė bus priartinta prie pasaulio jėzuitų judėjimo, Lietuva - prie įvairiausių tolimųjų pasaulio kraštų.
Sutikimas buvo neblogai organizuotas ir nors į Maltą atvykome jau labai vėlai vakare, mus pasitiko “vietinio college’o” atstovai ir netrukus susėdus į mikroautobusus buvome išvežioti po specialiai mums rezervuotus viešbučius. Be abejo, pirmas įspūdis išėjus iš oro uosto buvo šiltas tropikų klimatas ir besidraikstančios savo šakomis žemaūgės palmės.
Konferencija buvo suorganizuota labai suspaustu grafiku ir per visas keturias dienas, kurias viešėjome Maltoje pavyko sudalyvauti tik pusdienio turistinėje - pažintinėje kelionėje. Konferencijos metu buvo nagrinėjami klausimai labai įvairia tematika. 

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija