Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos jėzuitų alumnus Europoje ir pasaulyje atstovauja bendra Vilniaus ir Kauno organizacija - Lietuvos jėzuitų alumnų federacija.

Karts nuo karto federacija siunčia delegatus į Europos ir pasaulio jėzuitų alumnų suvažiavimus. Būk aktyvus alumnų bendruomenės veikėjas ir išvažiuok atstovauti Lietuvos alumnų!

FindUs FB RGB BRC Site 500

VJG alumnai grupė

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija