Veikla

„Šuolio“ stipendija - tai vienkartinė stipendija skiriama abiturientui, dvyliktoje klasėje padariusiam didžiausią šuolį moksle bei visuomeninėje veikloje. Ši stipendija yra įsteigta ir įteikiama gimnazijos alumnų.

Jubiliejinių laidų susitikimai

Kiekvienais metais Paskutinio skambučio šventes metu rengiami Kauno jėzuitų gimnazijos alumnų jubiliejinių laidų (5, 10 ir 15 metų) susitikimai. Alumnai yra kviečiami į Eucharistijos šventimą, paskui susitikti vienuolyno salėje arba Perkūno name, kur vyks bendra alumnų programa. Po šio renginio vyksta alumnų susitikimai su auklėtojomis klasėse. Po to, be abejo, tikimės, jog išnaudosite galimybę pasibūti su savo klasiokais.

 Kiekvienais metais sekti tikslią informaciją dėl šių susitikimų.

Rėmėjų stipendijos alumnams

Stipendija skiriama iš Vaclovo ir Irenos Venclovų palikimo, kurį tvarko jų patikėtinis advokatas Algis Širvaitis.

Gerb. Venclovai dalį savo palikimo skyrė padėti nepasiturintiems Lietuvos studentams. Palikime apribojamos studijų šakos:inžinerija arba medicina. Studijuo­jantiems mediciną parama teikiama tik baigusiems ikidiplomines medicinos studijas ir/arbaturintiems bakalauro laipsnį. Stipendija studentams gali būti skirta studijų išlaidoms ir/ arba pragyvenimui.

 Norintys gauti stipendiją, turėtų pateikti šiuos dokumentus:

 ·         užpildytą anketą,

 ·         motyvacinį laišką, kodėl Jums reikia stipendijos,

 ·         pažymą, kad mokotės aukštojoje mokykloje,

 ·         rekomendacijos (pageidautina).

 Stipendijos bus skirtos atrinktiems studentams, atsižvelgiant į pateiktus prašymus ir rėmėjų nustatytus kriterijus.

 Kiekvienais metais sekti tikslią informaciiją dėl šios stipendijos.

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija